สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ​

   

 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ, สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน
 • ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 • ค่าพาหนะ รับ-ส่ง โดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น
 • กรณีการให้อาหารทางสายยาง ค่าบริการเพิ่มอีก 3,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีเจาะคอ และต้องดูดเสมหะ ค่าบริการเพิ่มอีก 2,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีมีแผลกดทับ ค่าบริการเพิ่ม 500-2,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าดูแลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายที่พิเศษเช่น ค่ารถบริการรับ-ส่งกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์นตามนัด   การพาพักผ่อนนอกสถานที่

 

 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด
 • ประวัติการรักษา/ ยาประจำ/ บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู่ ผ้าอ้อม/แพมเพิร์ส/แผ่นรองซับ เวชภัณฑ์ต่างๆ
 • ชำระค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ คิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

มีการบริการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ 
จากโรงพยาบาลศิริราช​

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

ดูแลท่านด้วยใจ 
เสมือนเป็นคนในครอบครัวเรา​

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

มีการบริการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง​

ประเภทห้อง                 ค่าบริการ

 

ห้องพิเศษรวม                        โปรดติดต่อสอบถาม

ห้องพิเศษเดี่ยว                      โปรดติดต่อสอบถาม

ห้องพักรายวัน                        โปรดติดต่อสอบถาม

Rate       อัตราค่าบริการ

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

ABOUT US​

GALLERY

RATE

บริหารงานโดยแพทย์ พยาบาล 
และทีมงานที่มีคุณภาพ​

สภาพบ้าน ไม่แออัด 
อยู่ในหมู่บ้านมีระดับ

ราคาสมเหตุสมผล 
กับการให้บริการอย่างมาตรฐาน

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

 

Call : 099-126-0999,  088-915-6595

All Rights Reserved @2015-2019 Myhomenursingcare