รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

การบริการของ My Home Nursing Care​

 

  • ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
  • ทางศูนย์จะทำการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนเข้าพักโดยแพทย์ และมีการบริการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
  • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานก่อนเข้าพัก โดยนักกายบำบัด
  • วางแผนทางด้านอาหาร และให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ โดยนักโภชนาการ
  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน ประกอบด้วย    

           อาบน้ำ-เช็ดตัววันละ 2 เวลา    

           ป้อนอาหาร 3 มื้อ หรือการให้อาหารทางสายยางวันละ 4 มื้อ   

           เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุกๆ 2 ชม.   

           การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัด

  • ดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย   

           การทานยาตามเวลา   

           เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ   

           เปลี่ยนสายให้อาหาร และการทำแผลกดทับ

  • ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน มีการอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  • ซักรีดเสื้อผ้า และทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว
  • กิจกรรมต่างๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา การทำบุญใส่บาตรในวันเกิด และกิจกรรมสันทนาการต่างๆเช่น กิจกรรมเต้นอาโรบิค

บริเวณบ้านกว้างขวาง โปร่ง โล่ง สบาย​

ดูแลท่านด้วยใจ เสมือนเป็นคนใน

ครอบครัวเรา​

Service

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา
รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

ABOUT US​

GALLERY

RATE

บริหารงานโดยแพทย์ พยาบาล 
และทีมงานที่มีคุณภาพ​

สภาพบ้าน ไม่แออัด 
อยู่ในหมู่บ้านมีระดับ

ราคาสมเหตุสมผล 
กับการให้บริการอย่างมาตรฐาน

รับดูแลผู้สูงอายุ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลคนชรา

 

Call : 099-126-0999,  088-915-6595

All Rights Reserved @2015-2019 Myhomenursingcare