091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > บทความน่ารู้ | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง My Home Nursing Care > กายภาพบำบัดมีคุณค่าอย่างไรสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ​

กายภาพบำบัดมีคุณค่าอย่างไรสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ​

กายภาพบำบัดและการพักฟื้นนั้นใช้ในการรักษาผู้ที่ได้รับการเจ็บป่วย โรคหรืออาการบาดเจ็บ การบำบัดสามารถช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น การประสานงานของร่ากาย ความอดทนหรือแม้แต่ลดอาการเจ็บปวดได้ เป้าหมายของการบำบัดทางกายภาพคือการฟื้นฟูรักษาหรือส่งเสริมการทำงานของร่างกายที่ดีที่สุด แพทย์และนักกายภาพบำบัดสร้างแผนการบำบัดแบบเป็นรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย

กายภาพบำบัดผู้สูงอายุนั้นเป็นส่วนพิเศษที่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุและมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ลดอาการเจ็บปวดและเพิ่มความฟิตของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ที่ศุนย์ดูแลนั้นได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีอุบัติเหตุและอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น

กายภาพบำบัดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องใช้การรักษาด้วยกายภาพคือการหกล้ม กายภาพบำบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดจากการบาดเจ็บและพัฒนาความสมดุล สภาพหลายอย่างที่ทำให้เหมาะสำหรับการรักษาทางกายภาพบำบัด ได้แก่ โรคข้ออักเสบ โรคกระดูกพรุน อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือกสมอง และภาวะสมองเสื่อมเสื่อม หนึ่งในการพัฒนาที่ดีที่สุดที่ได้รับจากการรักษาทางกายภาพบำบัดคือการพัฒนาการช่วยเหลือตนเอง

ผู้อยู่อาศัยในศูนย์ดูแลผูู้สูงอายุหลายคนได้รับกายภาพบำบัดเพื่อให้บรรลุ ฟื้นฟูหรือรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด หนึ่งงานวิจัยที่พูดถึงประโยชน์ของการรักษาทางกายภาพสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ศูนย์ดูแลพบว่าการรักษาด้วยกายภาพถูกนำมาใช้บ่อยเพื่อประโยชน์ของผู้อาศัยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะได้รับประโยชน์จากการกายภาพบำบัดลดลงด้วยความบกพร่องทางการทำงานของสมอง และอายุที่สูงมาก

อีกงานวิจัยหนึ่งได้พูดถึงความสำคัญของการดำเนินการประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มการทำกายภาพบำบัดเนื่องจากผู้อาศัยส่วนมากประสบกับอาการบาดเจ็บหรือโรคต่างๆมากมาย วิธีการมาตรฐานสำหรับการปะเมิณทางกายภาพประกอบไปด้วยการวัดระยะของการเคลื่อนไหว กำลังของกล้ามเนื้อ การตอบสนองของกล้ามเนื้อ ความรู้สึก สถานะของเนื้อเยื่อ ความสมดุลและการทำงานของส่วนต่างๆ และท่าทาง การประเมินนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษา ระบุเมื่อบรรลุเป้าหมาย ตรวจเช็คเมื่อมีความต้องการในการปรับเปลี่ยนการรักษา

เมื่ออายุ 65 ปี คนส่วนใหญ่ประสบกับโรคไขข้ออักเสบในกระดูกสันหลัง ซึ่งกายภาพบำบัดสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรง ความสมดุลและการเคลื่อนไหวด้วยการใช้การบำบัดด้วยน้ำ ถุงน้ำร้อน การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและน้ำแข็งเพื่อลดอาการบวม โรคกระดูกพรุนสามารถรักษาด้วยการออกกำลังกายเรื่องความสมดุลและการออกกำลังกายด้วยการยืด เพื่อช่วยปรับปรุงท่าทางและป้องกันการล้มที่อาจเป็นอันตราย (การออกกำลังกายสำหรับโรคกระดูกพรุน) ผู้ที่ประสบกับโรคมะเร็งมักมีอาการปวด ซึ่งสามารถรักษาด้วยการออกกำลังกายเพื่อลดอาการบวมและปรับปรุงการเคลื่อนไหวได้ อาการหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ (การสูญเสียการควบคุมกระเพาะปัสสาวะ) ซึ่งแพทย์ทางกายภาพสามารถรักษาโดยการช่วยผู้ป่วยในการค้นหากล้ามเนื้อที่ควบคุมระบบทางเดินปัสสาวะได้

สำหรับผู้สูงอายุ การบำบัดทางกายภาพอาจเป็นวิธีการรักษาอีกหนึ่งวิธีเพื่อลอง เมื่อร่างกายของพวกเขาไม่สามารถทนต่อการผ่าตัดหรือวิธีในการรักษาที่อันตรายมากขึ้น ประโยชน์เพิ่มเติมของกายภาพบำบัดคือวิธีการนี้จะไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด แต่สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและคุณภาพชีวิตได้

Source: https://www.nursinghomelawcenter.org/nursing-home-abuse/physical-therapy-for-nursing-home-patients