091-246-7394, 099-126-0999

เกี่ยวกับเรา

My Home Nursing Care ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริหารงานโดยแพทย์ ทีมงานประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ (Gerontological Nurse) ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยพยาบาล และนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์
ผู้บริหาร My Home Nursing Care​

นพ.สมภพ พัทธยกุล

การศึกษา
:
แพทย์ศาสตร์บัณทิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษา
:
แพทย์เฉพาะทาง สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะ แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ผ่าตัดหัวใจ และปอด)​

นายสารทูล จำปาน้อย​

การศึกษา
:
ปริญญาตรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​
การศึกษา
:
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์​ นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี​