091-246-7394, 099-126-0999

การบริการ

ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล

การตรวจรักษาโรค

 • ทางศูนย์จะทำการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุก่อนเข้าพักโดยแพทย์
 • มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเป็นประจำ อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 • มีพยาบาลประจำศูนย์ และบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ (NA) คอยให้การช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน

 • กรณีผู้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีบริการเรียกรถรับ-ส่ง ไปยังโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากศูนย์ My Home Nursing Care ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลเปาโล เกษตร เพียง 750 เมตร จึงสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
 • กรณีที่ต้องการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆหรือส่งกลับบ้าน มีบริการรถ AMBULANCE รับ-ส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง

โภชนาการ

 • มีนักโภชนาการคอยดูแลและติดตาม การจัดรายการอาหารให้ถูกหลักและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารเพื่อไม่ให้เกิดความจำเจ และ ควบคุมอาหารตามลักษณะเฉพาะโรค

กายภาพบำบัด

 • วางแผนดูแลด้านกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน โดยนักกายบำบัด การพยุงเดินพร้อมกับการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำทุกวัน

สุขอนามัย และ กิจวัตรประจำวัน

 • มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (NA) ให้การดูแลเรื่องสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน เช่น การอาบน้ำชำระล้างร่างกาย วันละ 2 เวลา การขับถ่าย สุขภาพปากและฟัน เปลี่ยนผ้าอ้อม ดูแลการพลิก ตะแคงตัวทุกๆ 2 ชม. ป้อนอาหาร 3 มื้อ หรือการให้อาหารทางสายยางวันละ 4 มื้อ รวมถึงของว่าง ฯลฯ เป็นต้น
 • การดูแลรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย การทานยาตามเวลา เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหาร และการทำแผลกดทับ
 • ดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซักรีดเสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม
 • ทำความสะอาดห้องพักและเครื่องใช้ส่วนตัวทุกวัน มีการฆ่าเชื้อเป็นประจำ พร้อมทั้งอบโอโซนฆ่าเชื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • การพยุงเดิน พร้อมกับการทำกายภาพบำบัด

กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

 • การจัดกิจกรรมสันทนา เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ ออกกำลังกาย เต้นอาโรบิค เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ อาทิตย์ละ 3 วัน
 • นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของผู้สูงอายุ การทำบุญใส่บาตรในวันเกิด วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง ฯลฯ เป็นต้น
บริเวณบ้านกว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น ไม่แออัด มีความป็นส่วนตัว
บริการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์ ทุกอาทิตย์
พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ ดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชม.
ดูแลท่านด้วยใจ เสมือนเป็นคนในครอบครัวของเรา
กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันสำคัญต่างๆ
มีการทำกายภาพบำบัด เป็นประจำทุกวัน อย่างต่อเนื่อง