091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > บทความน่ารู้ | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง My Home Nursing Care > การดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ​

การดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุ​

ซักวันหนึ่งพ่อแม่ของเราจะไม่สามารถขับรถ, ขึ้นบันได, หรืออาจเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองหรือรับประทานอาหารเองได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เราอาจรู้สึกเจ็บปวด แต่เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยให้พวกเขามีความสะดวกสบายและปลอดภัยในบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต เราจึงควรต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้

สิ่งสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุคือการให้ความรักและทำให้พวกเขาแข็งแรงโดยมีหลายวิธีในการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการดูแลให้พวกเขาสุขสบายภายในบ้านของตนเอง, พาพวกเขาย้ายไปอยู่ในบ้านของคุณหรือย้ายไปยังศูนย์ผู้สูงอายุ ด้วยการใช้เวลาและความพยายามเพียงนิดคุณก็สามารถดูแลคนที่คุณรักได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. วางแผนล่วงหน้า

การวางแผนล่วงหน้าสามารถช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้ก่อนที่เหตุการณ์จะกลายเป็นเหตุฉุกเฉินในนาทีสุดท้ายจงใช้เทคโนโลยีโดยการทำให้บ้านปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายในการให้การดูแลไว้ล่วงหน้า

2. ดูแลให้คนที่คุณรักแข็งแรง

การออกกำลังกายสามารถช่วยปกป้องผู้สูงอายุจากโรคภัยไข้เจ็บและลดอายุลงได้10 หรือ15 ปีและอาจทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพอันมากมายสำหรับผู้ที่อยู่นิ่งมานานหลายปีนอกจากนี้ยังสามารถชะลอความจำเป็นในการดูแลรักษาและทำให้ห่างไกลจากโรคได้ยาวนานขึ้น

3. เฝ้าดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

หากพวกท่านมีอาการปวดหรือมีปัญหาทางการแพทย์จงบอกให้ไปพบแพทย์ (หรือคุณอาจพาพวกท่านไปเอง) หากอาการปวด/ปัญหาทางการแพทย์รุนแรงมากพอ คุณจำเป็นต้องโทรหาโรงพยาบาลเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถจัดการอะไรให้พวกท่านได้ในทันที

4. พูดคุยกับเภสัชกรของคนที่คุณรัก

ผู้สูงอายุอาจได้รับยาที่แตกต่างกันจากแพทย์หลากหลายคน และเภสัชกรเท่านั้นที่รู้ว่ายาเหล่านั้นคืออะไรบ้าง

5. ถกเถียงปัญหากฎหมาย

จัดทำหนังสือมอบฉันทะและเอกสารมอบอำนาจในการดูแลสุขภาพโดยเอกสารเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจทางการแพทย์และการตัดสินใจทางการเงินสำหรับคนที่คุณรักหากพวกเขามีเหตุฉุกเฉินหรือไร้ความสามารถในทางใดทางหนึ่ง

6. ให้พวกท่านได้แบ่งปันอาหารหรือทำอาหารให้รับประทาน

บางครั้งศูนย์ผู้สูงอายุจะจัดอาหารเย็นซึ่งอาจมีการบริการขนส่งร่วมด้วย นี่จึงเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนที่คุณรักในการได้พบปะกับผู้อื่นและแบ่งปันอาหารร่วมกัน

7. พิจารณาศูนย์ผู้สูงอายุ

บางครั้งคุณอาจไม่สามารถเป็นผู้ดูแลได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือที่มากเกินไปหรือคุณไม่สามารถช่วยเหลือพวกท่านได้บ้านผู้สูงอายุสามารถดูแลคนที่คุณรักได้บางครั้งพวกเขาจะจัดกิจกรรมและมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนคอยดูแลผู้สูงอายุทำให้พวกเขาปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้น

เช่นเดียวกับการตัดสินใจในชีวิตที่ยากลำบากอื่นๆสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือการแจ้งข้อมูลและสื่อสารอย่างจริงใจกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จงเข้มแข็งและอดทนแม้ว่าการให้ความสำคัญกับการดูแลพ่อแม่ของคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่คุณก็อย่าลืมดูแลตัวเองเช่นกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

​แหล่งที่มา : https://www.wikihow.com/Care-for-the-Elderly

https://lifehacker.com/how-to-care-for-your-aging-parents-1688333666