099-126-0999, 091-246-7394

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > Gallery > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล

บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล