091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > บทความน่ารู้ | ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง My Home Nursing Care > 6 อาการเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อม​

6 อาการเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อม​

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และโรคอัลไซเมอร์นั้นแตกต่างกัน ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะเสื่อมถอยหรือเริ่มสูญเสียความทรงจำ การใช้เหตุผล การตัดสินใจ พฤติกรรม รวมทั้งการใช้ภาษา และภาวะทางได้จิตใจอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญวัยปกติ ซึ่งมักจะแย่ลงเรื่อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป

ปรกติแล้วภาวะสมองเสื่อมจะเกิดกับในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งอาจเรียกว่าโรคชรา หรือภาวะสมองเสื่อมวัยชรา และได้ถูกพิจารณาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความชรา โดยคำว่า “ภาวะสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ” ถูกใช้ในตำราทางการแพทย์ในปัจจุบันบ่อยครั้ง และถูกแทนที่ด้วยคำว่า “ภาวะสมองเสื่อม”

อาการเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อม
หากคุณหรือคนที่คุณรักประสบปัญหาเกี่ยวกับความจำอยู่บ่อยครั้ง อย่ารีบด่วนสรุปว่ามันเป็นภาวะสมองเสื่อม โดยบุคคลนั้น ๆ ต้องมีอาการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองประเภทที่มีผลแทรกแซงต่อการใช้ชีวิตประจำวันจึงจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม
1. ความจำสั้น

ไม่สามารถจดจำรายละเอียดเหตุการณ์บางอย่างได้
สัญญาณเริ่มต้น และอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมอาจไม่สามารถสังเกตุเห็นได้ แต่สัญญาณแรกมักจะมีอาการสูญเสียความทรงจำระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงของความทรงจำที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุอาจสามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนได้ แต่จำไม่ได้ว่ากินอะไรเป็นอาหารเช้า

2. มีอุปสรรคในการสนทนา
อีกอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมก็คือ ปัญหาทางด้านการสื่อสารความคิด คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาจมีปัญหาในการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ หรือไม่สามารถหาคำที่เหมาะสมเพื่อแสดงออกได้ การพูดคุยกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาจเป็นเรื่องยาก และอาจใช้เวลานานกว่าปกติในการทำความเข้าใจ

3. ความสับสน
คนที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมมักจะมีอาการสับสน เมื่อความทรงจำ ความนึกคิด หรือการใช้วิจารณญาณหายไป อาจทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากจะไม่สามารถจดจำใบหน้า พูดที่ถูกต้อง หรือยากที่จะโต้ตอบกับผู้คนได้ตามปกติ

4. มีอุปสรรคในการจดจำเรื่องราว
อาการนี้เกิดจากภาวะสมองเสื่อมในช่วงต้น นี่เป็นอาการเริ่มแรกที่พบเห็นได้บ่อย ๆ เช่นเดียวกับอุปสรรคในการสนทนา ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมบางครั้งลืมความหมายของคำที่พวกเขาได้ยิน หรือยากที่จะทำความเข้าใจในบทสนทนาหรือรายการทีวี

5. สูญเสียความสามารถในการจดจำทิศทาง
ความสามารถในการจดจำทิศทาง และความสามารถในการวัดระยะทางจะเริ่มเสื่อมลงเมื่อมีภาวะสมองเสื่อม นี่อาจหมายถึงการลืมสถานที่สำคัญที่เคยคุ้นเคย หรือลืมเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ นอกจากนี้ยังยากที่จะจดจำเส้นทางตามคำแนะนำ ถึงแม้จะเป็นขั้นตอนก็ตาม
6. ทำอะไรซ้ำ ๆ
การย้ำคิดย้ำทำเป็นเรื่องปกติในภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากการสูญเสียความทรงจำ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม บุคคลที่ความจำเสื่อมอาจทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำเป็นประจำวันเช่น การโกนหนวดหรืออาจเก็บสิ่งของซ้ำ ๆ โดยไร้ความรู้สึก นอกจากนี้ผู้ป่วยยังอาจถามคำถามเดียวกันในบทสนทนาซ้ำ ๆ หลังจากได้รับคำตอบแล้ว

ควรพบแพทย์เมื่อใด
ปัญหาความจำและการลืมสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมีภาวะสมองเสื่อม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปกติตามวัย หรือช่วงอายุ และอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ เช่นความเมื่อยล้า อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรละเลยหากมีอาการเหล่านี้ หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักประสบปัญหาดังกล่าวบ่อย ๆ และไม่ดีขึ้น ให้คุณปรึกษาแพทย์ทันที

การรักษาโดยทั่วไปสำหรับภาวะสมองเสื่อม จะรักษาโดยวิธีทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูคนชราแบบรายวันโดยสมาชิกในครอบครัวการรักษาภาวะสมองเสื่อมยังสามารถช่วยในการรักษาอาการบางอย่างของโรคได้ และชะลอภาวะซึ่งไม่สามารถย้อนกลับนี้ให้ช้าลง

แหล่งที่มา : https://www.emedicinehealth.com/dementia_overview/article_em.htm
https://www.healthline.com/health/dementia/early-warning-signs#symptoms

10myhomenursing.com