091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > แกลลอรี่ > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล > 6E975321-5C3D-569D-EE25-27F2282A492F

6E975321-5C3D-569D-EE25-27F2282A492F