091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > แกลลอรี่ > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล > 842066A0-EB14-FBF4-5B86-790CF682799B

842066A0-EB14-FBF4-5B86-790CF682799B