099-126-0999, 091-246-7394

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > Gallery > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล > AC0FEA04-3AF0-3A75-5634-9548AC4E7FC5

AC0FEA04-3AF0-3A75-5634-9548AC4E7FC5