091-246-7394, 099-126-0999

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและกายภาพ | My Home Nursing Care > แกลลอรี่ > บรรยากาศการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ โดย นพ.สมภพ พัทธยกุล > B5F4DE49-FC4F-B3E2-9116-B09186748B1F

B5F4DE49-FC4F-B3E2-9116-B09186748B1F